Messestand Design

Abildgaard Design har gennem de sidste 15 år været leverandør til store danske messer. 

Vi omsætter dine tanker til funktionelt design

Udvikling af et nyt messestand design eller tilretning af et eksisterende, bliver altid gjort i tæt samarbejde med dig som kunde. 
På den måde får vi indblik i firmaets identitet, produkter/service, behov og ønsker. Med udgangspunkt i dette og vores erfaring definerer vi opgaven.

Et messestand design som afspejler dit firma

Det er af afgørende betydning for os, at du får dine behov og ønsker opfyldt samt får en brugbar og funktionel messestand i det design, som afspejler dit firma.
I tæt samarbejder med dig finder vi frem til følgende:

  • Udarbejdelse af behovsanalyse
  • Konceptudvikling
  • Materialeoplæg på inventar
  • Elementdesign
  • Displayløsninger
  • Grafik og kommunikationsoplæg
  • Banner og skilteoplæg
  • Præsentationer i 3D

3D præsentation – visuelle oplevelse af messestand design

For at øge overskueligheden i beslutningsfasen, benytter vi præsentationer i 3D hvor detaljeringsgraden er høj. Det giver dig bedre mulighed for, at forestille dig messestandens endelige udtryk. Du får herved lettere ved at tilrette samt vælge den optimale indretning, og samlet set bliver din beslutningsproces forkortet og lettere.

Produktion

Med et tæt samarbejde mellem vores design- og produktionsafdeling producerer vi unikke møbler og totalløsninger til jeres messestand. Vores team af kompentete snedkere arbejder i træ, metal, glas, plast mm. Hvis vi ikke selv kan producere, har vi gode samarbejdspartnere til at hjælpe os. Abildgaard Design har et stort produktionsapparat, der følger med tiden og er teknologisk opdateret. Det giver os mulighed for stordrift, når vi fremstiller en messeløsninger. For dig som kunde betyder det, at vi kan producere: bedre, billigere og hurtigere.

Produktion Abildgaard Design

Montage og udførelse

Vi anser montage af din stand som ”at sætte det sidste fingeraftryk” på opgaven. Derfor bliver montagearbejdet foretaget af egne montører for at sikre, at kvalitet og deadlines overholdes. For os er det af afgørende betydning, at montagen udføres i samme høje kvalitet som produktionen.